Michał Olszowskiadwokat

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa bankowego, jak również w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności na rynku usług medycznych. Współautor pozwów indywidualnych przeciwko Bankom, w tym w szczególności w zakresie kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej CHF, tzw. kredytów frankowych.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 r. obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, pt. „Przestępstwo spowodowania wypadku w komunikacji i jego skutek w świetle zasad opiniowania sądowo – lekarskiego”.

 

Ukończył kurs: „Szkoła Prawa Amerykańskiego”, organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji oraz The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie.

 

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. W latach 2013 – 2015 odbył aplikację adwokacką, a po jej zakończeniu złożył egzamin adwokacki.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej krakowskiej Kancelarii Adwokackiej, gdzie nabywał praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, występując przed sądami i organami administracji publicznej, jak również obsługując Klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze.

 

Włada biegle językiem angielskim.

„Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.”

Epikur